Προσεγγιστικά μοντέλα σχεδιασμού μικροταινιακών κεραιών (Bachelor thesis)

Λαζαρίζου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Μικροκύματα
Τηλεπικοινωνίες
Keywords: Μικροταινιακές κεραίες,Ορθογωνική μικροταινιακή κεραία,Κεραίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9707
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4434
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56744.pdf53.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9707
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4434
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons