Μαθηματικές μέθοδοι προσδιορισμού περιοδικοτήτων. Εφαρμογή σε πεδιακές και σωματιδιακές μετρήσεις από τους VOYAGER-1 και 2 πλησίον του Δία (Bachelor thesis)

Μίτση, Ιωάννα

Alternative title / Subtitle: Τόμος Α
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ηλεκτρομαγνητική
Τηλεπικοινωνίες
Keywords: Ηλεκτρομαγνητική,Πεδιακές μετρήσεις,Σωματιδιακές μετρήσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9711
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4965
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56764.pdf77.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9711
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4965
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons