Η πολιτική διεύρυνσης της Ε.Ε.: Η περίπτωση ένταξης της Τουρκίας (Master thesis)

Παπαδοπούλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: EU membership perspective
Turkey
Keywords: Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη,Περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.,Προενταξιακή στρατηγική Τουρκίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9740
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2718
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10097322.pdf865.31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9740
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2718
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons