Οι ανεξάρτητες αρχές στα πλαίσια του κοινοτικού θεσμικού συστήματος (Master thesis)

Γανίτου, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: European community law
Independent regulatory agencies
Keywords: Ελληνικές ανεξάρτητες διοικητικές αρχές,Ευρωπαϊκές ανεξάρτητες αρχές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9751
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6196
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10097313.pdf664.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9751
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6196
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons