Μελέτη εγκατάστασης και έλεγχος βιωσιμότητας μονάδας τριπαραγωγής στη νέα πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης (Bachelor thesis)

Αλεξάκης, Αθανάσιος/ Λιμνιός, Διαμαντής

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Trigeneration system
Energy valuation
Viability studies
Keywords: Μελέτη βιωσιμότητας,Μονάδα τριπαραγωγής,Ενεργειακή αποτίμηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9762
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8992
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alexakis_A_Limnios_D_68197.pdfΠτυχιακή Εργασία 84.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9762
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8992
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons