Μελέτη εγκατάστασης και έλεγχος βιωσιμότητας μονάδας τριπαραγωγής ενέργειας σε ξενοδοχειακό συγκρότημα (Bachelor thesis)

Αντωνάτος, Σαράντης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Trigeneration system
Viability studies
Power needs
Environmental impact
Keywords: Μονάδα τριπαραγωγής,Μελέτη βιωσιμότητας,Συμβατικό ενεργειακό σύστημα,Ενεργειακές ανάγκες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9782
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7310
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonatos_Sarantis_072985.pdfΠτυχιακή Εργασία 71.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9782
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7310
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons