Πειθαρχικό Δίκαιο - Πειθαρχική δίωξη δημοσίων υπαλλήλων (Master thesis)

Μαλαματά, Γραμματική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Civil servants law
Disciplinary action
Keywords: Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο,Σχέση δημοσίου υπαλλήλου με κράτος,Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9794
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8208
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10097291.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9794
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8208
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons