Θεμελιώσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Bachelor thesis)

Γεωργίου, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Waste management
Recycling program
Sanitary landfills
Pollution--Environmental aspects
Keywords: Απόθεση απορριμμάτων,Χώροι υγειονομικής ταφής,Ανακύκλωση υλικών,Ρύπανση περιβάλλοντος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9797
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1748
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46188.pdfΠτυχιακή Εργασία 82.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9797
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1748
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons