Εφαρμογή αριθμητικών ομοιομάτων για την πρόβλεψη φαινομένων πρόσχωσης (Bachelor thesis)

Αδαμίδου, Ευφροσύνη

Alternative title / Subtitle: Δίαβρωση ακτών
Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Marine engineering
Particles sources
Corrosion
Water waves--Mathematical models
Keywords: Θαλάσσιοι κυματισμοί,Θαλάσσια μηχανική,Διάβρωση ακτών,Μετακίνηση σωματιδίων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9799
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9392
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46353.pdfΠτυχιακή Εργασία 31.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9799
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9392
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons