Νευρωνικά βιολογικά συστήματα: Κατανόηση της λειτουργίας αποθήκευσης πληροφοριών στον εγκέφαλο (Bachelor thesis)

Μπούρας, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ηλεκτρομαγνητική
Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
Keywords: Νευρωνικά βιολογικά συστήματα,Αποθήκευση πληροφοριών,Μνήμη,Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9819
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3495
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58771.pdf39.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9819
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3495
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons