Μηχανικά χαρακτηριστικά και ανθεκτικότητα συμβατικά συμπυκνούμενου και αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος κατηγοριών αντοχής C20/25 και C25/30 (Bachelor thesis)

Αθανασίου, Μάριος/ Ντώνας, Ιωάννης/ Παπαχρήστος, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Portland cement--Testing
Self-consolidating concrete
Construction industry
Conventional concrete
Keywords: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα,Τσιμέντο πόρτλαντ,Συμβατικά συμπυκνούμενο σκυρόδεμα,Κατασκευαστική βιομηχανία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9820
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1888
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66131.pdfΠτυχιακή Εργασία 123.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9820
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1888
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons