Παρασκευή αυτοσυμπυκνούμενων σκυροδεμάτων διαφορετικών κατηγοριών αντοχής με τσιμέντο Θεσσαλονίκης και λεπτά υλικά ασβεστολιθικό φιλλέρ και φαρίνα ηλεκτροφίλτρων (Bachelor thesis)

Αλεξόγλου, Βασίλειος/ Μολδοβάνης, Ιωάννης/ Πάνος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Self-consolidating concrete
Liquidity effect
Condensation products (Chemistry)
Keywords: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα,Υψηλή ρευστότητα,Παρασκευή μειγμάτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9825
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.980
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67203.pdfΠτυχιακή Εργασία 64.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9825
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.980
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons