Ενίσχυση δοκών οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών (FRP) (Bachelor thesis)

Αϊτίδου, Ντιάνα/ Αυγερινού, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Shearing
Composite materials
Reinforced concrete--Cracking
Strengthening beams
Keywords: Διατμητική αντοχή,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Διάτμηση δοκών,Ινοπλισμένα πολυμερή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9826
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1769
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67234.pdfΠτυχιακή Εργασία 29.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9826
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1769
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons