Οι ανεξάρτητες αρχές στα πλαίσια του κοινοτικού θεσμικού συστήματος (Master thesis)

Γανίτου, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: European Union
Independent regulatory agencies
Keywords: Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (ΑΔΑ),Εξάπλωση των ΑΔΑ στα πλαίσια της ΕΕ,Ελληνικές ΑΔΑ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9836
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10097316.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9836
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons