Επισκευή-Ενίσχυση κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα (Bachelor thesis)

Αγγέλης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Carbon fiber-reinforced plastics
Reinforced concrete
Reinforced concrete construction--Models
Columns, Concrete--Fatigue
Keywords: Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων,Κανονισμός επεμβάσεων,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Υποστηλώματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9850
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4817
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
073104.pdfΠτυχιακή Εργασία 131.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9850
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4817
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons