Αξιολόγηση μειγμάτων αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος σύμφωνα με τις ελληνικές,ευρωπαϊκές και αμερικάνικες προδιαγραφές (Bachelor thesis)

Αγγελίδης, Ιννοκέντιος/ Μπατιρίδης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Self-consolidating concrete
Structural components
Construction industry--Quality control
Keywords: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα,Συμπύκνωση,Ποιότητα κατασκευών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9851
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5804
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
073115.pdfΠτυχιακή Εργασία 72.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9851
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5804
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons