Τα δικαστικά τεκμήρια και τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα (Master thesis)

Αθανασοπούλου, Αντωνία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Evidence in court
Unacceptable evidence
Keywords: Δικαστικά τεκμήρια,Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα,Είδη απόδειξης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9860
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6058
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10097375.pdf528.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9860
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6058
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons