Εκτίμηση επιφανειακής απορροής και διάβρωσης στη λεκάνη απορροής του "Χιονορρέματος"(Θράκη) (Bachelor thesis)

Αδαμίδου, Αναστασία/ Ντάρα, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Hydrological cycle
Runoff irrigation
Hydrologic models
Watersheds
Keywords: Επιφανειακή απορροή,Τεχνική υδρολογία,Διάβρωση,Στερεοπαροχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9867
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.125
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamidou_Anastasia_Ntara_Maria_44626.pdfΠτυχιακή Εργασία 48.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9867
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.125
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons