Υπολογισμός του στερεοφορτίου στη λεκάνη απορροής του υδρομετρικού σταθμού Arda-Vechtino (Βουλγαρία) (Bachelor thesis)

Αγγέλης, Ιωάννης/ Αποστολόπουλος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Watersheds
Surface erosion
Watercourses
Hydrometric stations
Keywords: Λεκάνη απορροής,Υδρομετρικός σταθμός,Βροχομετρικό ύψος,Επιφανειακή διάβρωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9870
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4703
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aggelis_Ioannis_Apostolopoulos_Dimitris_074680.pdfΠτυχιακή Εργασία 20.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9870
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4703
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons