Διερεύνηση χωροθέτησης ειδικών χρήσεων αναψυχής και αθλητισμού σε έκταση του Δήμου Βιστωνίδας (Bachelor thesis)

Αντωνιάδης, Αντώνιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Location
Network infrastructure
Geomorphology--Methodology
Hydrogeological conditions
Keywords: Χωροταξική προσέγγιση,Βιωσιμότητα,Φυσικά χαρακτηριστικά,Γεωμορφολογικό περιβάλλον
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9899
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3174
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antoniadis_Antonis_56804.pdfΠτυχιακή Εργασία 43.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9899
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3174
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons