Καταγραφή και επεξεργασία χωροταξικών και οικιστικών χαρακτηριστικών των νομών και των περιφερειών της χώρας (Bachelor thesis)

Αντωνίου, Γεώργιος/ Φωκάς, Γεώργιος

Alternative title / Subtitle: Εφαρμογή στον Νομό Χαλκιδικής
Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: SPATIAL PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Geomorphology
Cultural elements
Residential development
Keywords: Χωροταξικά χαρακτηριστικά,Γεωμορφολογία,Οικιστική ανάπτυξη,Πολιτιστικά στοιχεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9906
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6341
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antoniou_Georgios_Fokas_Georgios_67194.pdfΠτυχιακή Εργασία 38.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9906
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6341
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons