Μελέτη χωμάτινων φραγμάτων από υδραυλική άποψη (Bachelor thesis)

Αποστολάκης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Earth dams--Earthquake effects
Filtration
Networks flow
Keywords: Χωμάτινο φράγμα,Διήθηση,Λιθόρριπτο φράγμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9909
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5518
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Apostolakis_Georgios_59835.pdfΠτυχιακή Εργασία 27.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9909
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5518
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons