Διαχείριση σεισμών με το MAP INFO (Bachelor thesis)

Αραμπατζής, Δημήτριος/ Μυλωνόπουλος, Πέτρος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Earthquakes
Urban center
Engineering constructions
Emergency management--Planning
Keywords: Διαχείριση σεισμών,Δόμηση αστικών κέντρων,Σεισμική θωράκιση,Εκκένωση κτιρίων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9913
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2990
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arampatzis_Dimitris_Milonopoulos_Petros_46346.pdfΠτυχιακή Εργασία 50.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9913
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2990
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons