Μελέτη σύμμικτης οδογέφυρας για την δημιουργία ανισόπεδου κόμβου στον δήμο Αβδηρών (Bachelor thesis)

Αργυρίου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Viaducts
Geometrical characteristics
STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
Columns
Keywords: Σύμμικτη οδογέφυρα,Φορτία κυκλοφορίας,Στατική ανάλυση,Υποστυλώματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9915
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5364
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Argiriou_Dimitra_66203_66204.pdfΠτυχιακή Εργασία 46.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9915
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5364
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons