Διερεύνηση διαφόρων παραμέτρων σε σχέση με τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού σε υδροφορείς της περιοχής Βαφέικων Ξάνθης (Bachelor thesis)

Αργυριάδης, Αντώνιος/ Ιωαννίδης, Απόστολος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Artificial groundwater recharge
Hydrogeological conditions
Hydraulic conductivity
Geomorphology
Keywords: Τεχνητός εμπλουτισμός,Υπόγεια αποθήκευση νερού,Υδραυλική αγωγιμότητα,Υδρογεωλογικές συνθήκες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9918
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6742
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Argyriadis_Antonis_52560.pdfΠτυχιακή Εργασία 29.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9918
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6742
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons