Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου του δημοσίου τομέα (φύση των πράξεων και των συμβάσεων) (Master thesis)

Σπυρίκου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Public law
Public entities governed by private law
Keywords: Νομικές μορφές κρατικής συμμετοχής στην οικονομική δραστηριότητα,Επιχειρήσεις μικτής οικονομίας,Φύση πράξεων νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9926
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1839
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10100915.pdf533.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9926
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1839
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons