Οι νομικές διαστάσεις των λογιστικών προτύπων (Master thesis)

Μπουντουράκη, Ευστρατία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Commercial law
Accounting--Standards
Keywords: Διεθνή λογιστικά πρότυπα,Δίκαιο λογιστικής,Λειτουργία λογιστικών προτύπων και κυρώσεις από παραβίασή τους
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9938
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2823
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10101871.pdf777.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9938
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2823
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons