Θέματα μοντελοποίησης και ελέγχου στη συστημική βιολογία (Bachelor thesis)

Μπέλογλου, Αλεξάνδρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Συστήματα αυτόματου ελέγχου
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Keywords: Συστημική βιολογία,Μοντελοποίηση,Βιολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9993
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1311
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66080.pdf63.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9993
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1311
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons